Παράνομη η ανέγερση του παγοδρομίου στο Μαρούσι

ΔΕΚΤΗ, τρία χρόνια μετά και αφού τα έργα έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί και η εγκατάσταση έχει τεθεί σε λειτουργία, έγινε από το Συμβούλιο της…

ΔΕΚΤΗ, τρία χρόνια μετά και αφού τα έργα έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί και η εγκατάσταση έχει τεθεί σε λειτουργία, έγινε από το Συμβούλιο της Επικρατείας η αίτηση κατοίκων του Αμαρουσίου που αντιδρούσαν στην ανέγερση ιδιωτικού παγοδρομίου στη θέση Σωρός της περιοχής. Το Ε΄ Τμήμα του ΣτΕ ειδικότερα, με την υπ΄ αριθμ. 2688/2010 απόφαση της αυξημένης, επταμελούς σύνθεσής του, έκρινε παράνομη την ανέγερση του παγοδρομίου από την εταιρεία…