Παράνοµη η ρύθµιση για σβήσιµο προστίµων σε ξενοδοχεία

ΧΑΡΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ τους παρανοµούντες νοµοθετική ρύθµιση, βάσει της οποίας σβήστηκαν πρόστιµα σε τουριστικές µονάδες γιασοβαρές παραβάσει

ΧΑΡΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ τους παρανοµούντες νοµοθετική ρύθµιση, βάσει της οποίας σβήστηκαν πρόστιµα σε τουριστικές µονάδες γιασοβαρές παραβάσεις και καταργήθηκαν δίκες που εκκρεµούσαν ειςβάρος των παραβατών, κρίθηκε αντισυνταγµατική από το Συµβούλιοτης Επικρατείας, ως αντίθετη προς την αρχή της ισότητας. Πρόκειται για τον νόµο 3766/2009 που προβλέπει την κατάργηση των διοικητικών κυρώσεων που έχουν επιβληθεί σε τουριστικές επιχειρήσεις οι οποίες λειτουργούν χωρίς τις νόµιµες προϋποθέσεις και ειδικότερα χωρίς το απαιτούµενο πιστοποιητικό ασφαλείας και συνεπώς χωρίς το Ειδικό Σήµα Λειτουργίας από τον ΕΟΤ.