Παράθυρο επιστροφής για τους εκπαιδευτικούς που συνταξιοδοτήθηκαν

Τη δυνατότητα να επιστέψουν στις οργανικές του θέσεις δίνει το υπουργείο Παιδείας στους εκπαιδευτικούς που απολύθηκαν αυτοδικαίως λόγω…

Τη δυνατότητα να επιστέψουν στις οργανικές του θέσεις δίνει το υπουργείο Παιδείας στους εκπαιδευτικούς που απολύθηκαν αυτοδικαίως λόγω συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας ή 35 ετών υπηρεσίας με τη λήξη του διδακτικού έτους 2009 – 2010.