Παράθυρο για εισαγωγή σε ΑΕΙ – ΤΕΙ

Aνοιχτό το ενδεχόμενο πρόσβασης αποφοίτων κολεγίων και ΙΕΚ σε τμήματα πανεπιστημίων και ΤΕΙ αφήνει διάταξη του νομοσχεδίου για τη δια βί…

Image Aνοιχτό το ενδεχόμενο πρόσβασης αποφοίτων κολεγίων και ΙΕΚ σε τμήματα πανεπιστημίων και ΤΕΙ αφήνει διάταξη του νομοσχεδίου για τη δια βίου μάθηση.

Παράθυρο για εισαγωγή σε ΑΕΙ – ΤΕΙ

Aνοιχτό το ενδεχόμενο πρόσβασης αποφοίτων κολεγίων και ΙΕΚ σε τμήματα πανεπιστημίων και ΤΕΙ αφήνει διάταξη του νομοσχεδίου για τη δια βί…

Image Aνοιχτό το ενδεχόμενο πρόσβασης αποφοίτων κολεγίων και ΙΕΚ σε τμήματα πανεπιστημίων και ΤΕΙ αφήνει διάταξη του νομοσχεδίου για τη δια βίου μάθηση.