Πανεπιστήμια σε τραγική οικονομική κατάσταση

Η οικονομική κατάσταση των πανεπιστημίων, αλλά και οι αλλαγές του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των Ιδρυμάτων που θα επιφέρει το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας, βρέθηκαν στο επίκεντρο της σημερινής, έκτακτης συνόδου των Πρυτάνεων.
Η σύνοδος, με ομόφωνο ψήφισμά της, επισημαίνει ότι η οικονομική