Πανελλαδικές 2015, μηχανογραφικό: Διευκρινίσεις προς τους υποψηφίους

Η συμπλήρωση του μηχανογραφικού είναι μια διαδικασία που απαιτεί προετοιμασία και ώριμη σκέψη. Ένας λάθος μπορεί να οδηγήσει τον υποψήφιο σε μια σχολή που πιθανόν να μην επιθυμεί και σύντομα να την εγκαταλείψει. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι ένα ποσοστό των εισαχθέντων στις