Πανελλαδικές: Σήμερα αναρτώνται οι βάσεις

Τέλος στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων για την εισαγωγή τους σε ΑΕΙ και ΤΕΙ.
Στην ιστοσελίδα του υπουργείου Παιδείας αναρτώνται οι βάσεις …

Τέλος στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων για την εισαγωγή τους σε ΑΕΙ και ΤΕΙ.
Στην ιστοσελίδα του υπουργείου Παιδείας αναρτώνται οι βάσεις εισαγωγής σε ΑΕΙ και ΤΕΙ.