Πανελλήνια Ημέρα Δωρεάς Οργάνων: Η Ελλάδα υστερεί …

Η Ελλάδα υστερεί σε αριθμό μεταμοσχεύσεων, με αποτέλεσμα οι Ελληνες ασθενείς να μην αντλούν από την κοινωνία την έμπρακτη συμπαράσταση π

Πανελλήνια Ημέρα Δωρεάς Οργάνων: Η Ελλάδα υστερεί σε αριθμό μεταμοσχεύσεωνΗ Ελλάδα υστερεί σε αριθμό μεταμοσχεύσεων, με αποτέλεσμα οι Ελληνες ασθενείς να μην αντλούν από την κοινωνία την έμπρακτη συμπαράσταση που δικαιούνται, υπό τη μορφή ενός μοσχεύματος.

Περισσότερα…