Παιχνίδια με τις αξιολογήσεις

Ενας άγνωστος πόλεμος για την προσέλκυση φοιτητών και επενδύσεων στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου και ιδίως τα αγγλοσαξονικά, με αντικε…

Ενας άγνωστος πόλεμος για την προσέλκυση φοιτητών και επενδύσεων στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου και ιδίως τα αγγλοσαξονικά, με αντικείμενο την κατανομή της διεθνούς πίτας των 4 δισ. δολαρίων που έχει υπολογιστεί ότι αποτελούν την ετήσια οικονομική δραστηριότητα της παγκόσμιας Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, μαίνεται τα τελευταία χρόνια.