Παγώνουν οι προσλήψεις στους ΟΤΑ µέχρι τις εκλογές

ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΤΑΙ ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ και έως την ανάληψη των καθηκόντων από τους νέους δηµοτικούς άρχοντες οποιαδήποτε διαδικασία πρόσληψης ή υπηρε…

ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΤΑΙ ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ και έως την ανάληψη των καθηκόντων από τους νέους δηµοτικούς άρχοντες οποιαδήποτε διαδικασία πρόσληψης ή υπηρεσιακής µεταβολής στους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθµού, ενώ 30 µέρες πριν από τις εκλογές «παγώνουν» οι προσλήψεις εποχικού προσωπικού και ορισµένου χρόνου στους δήµους και τα νοµικά πρόσωπα αυτών. Σύµφωνα µε την εγκύκλιο που εξέδωσε ο υφυπουργός Εσωτερικών Γ. Ντόλιος, στην απαγόρευση δεν εµπίπτουν ο διορισµός των αποφοίτων …