Πέρασαν τα stress test οι ελληνικές τράπεζες

ATE και Eurobank κάτω από το όριο, χωρίς τα πρόσθετα μέτρα

15….

ATE και Eurobank κάτω από το όριο, χωρίς τα πρόσθετα μέτρα

15. Ιουλίου 2011 – 20:27

Επιτυχώς πέρασαν την άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress tests) της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής οι 6 ελληνικές τράπεζες. Υπό το δυσμενές σενάριο, ωστόσο, χωρίς να ληφθούν υπόψη τα πρόσθετα μέτρα που ανακοινώθηκαν μετά τις 31 Απριλίου 2011, ο δείκτης βασικών ιδίων κεφαλαίων (core tier 1) των Αγροτική Τράπεζα και Eurobank ήταν χαμηλότερος από το εποπτικό όριο των 5%.

διαβάστε περισσότερα