Πέντε μέρες προθεσμία για τη νέα περαίωση

Πέντε μέρες προθεσμία θα έχουν οι επιτηδευματίες και οι επιχειρήσεις, σύμφωνα με εγκ…

Πέντε μέρες προθεσμία θα έχουν οι επιτηδευματίες και οι επιχειρήσεις, σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών, για να αποδεχθούν την υπαγωγή τους στη νέα περαίωση, από τη στιγμή που θα παραλάβουν το εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας.

Οι προθεσμίες παραγραφής του δικαιώματος