Ο Claudio Allia στο χώρο τέχνης Dassera

Tο Dassera Art Space παρουσιάζει το έργο του διεθνώς καταξιωμένου Ιταλού φωτογράφου, Claudio Allia …

Tο Dassera Art Space παρουσιάζει το έργο του διεθνώς καταξιωμένου Ιταλού φωτογράφου, Claudio Allia το οποίο προσεγγίζει θεματικά τις ενότητες –Capital sins, Androids, Oniric Lab-

                                  "A trip through visions and dreams of Claudio Allia" Squatter 2highres