Ο συντονιστής και ο επιτηρητής

Ξεκινώντας από διαφορετικές αφετηρίεςκαι για διαφορετικούς λόγους- οι Γιάννης Ραγκούσης (φωτό πάνω αριστερά) και Θόδωρος Πάγκαλος (φωτό …

Ξεκινώντας από διαφορετικές αφετηρίεςκαι για διαφορετικούς λόγους- οι Γιάννης Ραγκούσης (φωτό πάνω αριστερά) και Θόδωρος Πάγκαλος (φωτό πάνω δεξιά) κατέχουν θέσεις-κλειδιά στην κυβέρνηση. Ο πρώτος ανέλαβε τον συντονισμό των υπουργών και ο δεύτερος την επιτήρηση της πιστής εφαρμογής του Μνημονίου.