Ο νέος χάρτης των μετεγγραφών

Ενας πλήρης οδηγός με τα μυστικά του νέου νόμου για τις μετεγγραφές στα πανεπιστήμια. Ποιοι φοιτητές δικαιούνται να αλλάξουν πανεπιστημιακό τμήμα, ποια είναι τα δικαιολογητικά, η διαδικασία και οι προθεσμίες υποβολής τους. Τα νέα οικογενειακά και εισοδηματικά κριτήρια και ο πλήρης κατάλογος με τις αντιστοιχίσεις των Τμημάτων σε Ανώτατα και Τεχνολογικά Ιδρύματα.

You May Also Like

More From Author