Ο μεγάλος Κρητικός και η Συνθήκη των Σεβρών

Μια βιογραφία και μια αποτίμηση 90 χρόνια από την υπογραφή της Συνθήκης που θα ενσωμάτωνε στην Ελλάδα τη Θράκη και τη Μικρά Ασία.

Μια βιογραφία και μια αποτίμηση 90 χρόνια από την υπογραφή της Συνθήκης που θα ενσωμάτωνε στην Ελλάδα τη Θράκη και τη Μικρά Ασία.