Ο καρκίνος θα… τερµατίσει τελευταίος

«Οταν ήµουνα 13 ετών, ξαφνικά µετά το καλοκαίρι η µαµά µπήκε στο νοσοκοµείο και χειρουργήθηκε. Είχε κάτι άγνωστο και απειλητικό. Ο αδελφός…

«Οταν ήµουνα 13 ετών, ξαφνικά µετά το καλοκαίρι η µαµά µπήκε στο νοσοκοµείο και χειρουργήθηκε. Είχε κάτι άγνωστο και απειλητικό. Ο αδελφός µου κι εγώ το καταλάβαµε από το σκυθρωπό ύφος του πατέρα, από τα σιγοψιθυρίσµατα των γιαγιάδων, από τα “Ιησούς Χριστός νικά κι όλα τα κακά σκορπά” των δύο γιαγιάδων».