Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών προσέφυγε κατά του ΑΜΚΑ

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών προσέφυγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας και ζητάει να ακυρωθεί η υπ’ αριθμ. 56/2010 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δ…

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών προσέφυγε κατά του ΑΜΚΑΟ Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών προσέφυγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας και ζητάει να ακυρωθεί η υπ’ αριθμ. 56/2010 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που έκρινε νόμιμη την υποχρεωτική αναγραφή του ΑΜΚΑ των ιατρών στα συνταγολόγια, με αποτέλεσμα να αποκαλύπτεται η ηλικία των γιατρών.

Περισσότερα…