Ο Γιώργος Κυριακός, ο νέος Ειδικός Γραμματέας ΔΕΚΟ

Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε πως στη θέση του Ειδικού Γραμματέα ΔΕΚΟ τοποθετ…

Photo for this article

Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε πως στη θέση του Ειδικού Γραμματέα ΔΕΚΟ τοποθετείται ο κ. Γιώργος Κυριακός. Η επιλογή του νέου Ειδικού Γραμματέα ΔΕΚΟ εντάσσεται στο πλαίσιο της εφαρμογής του κυβερνητικού προγράμματος για τον εκσυγχρονισμό του ευρύτερου δημόσιου τομέα και την εξυγίανση των δημοσίων επιχειρήσεων.