Ο Ανδρέας είχε αποφασίσει να μη γυρίσει  

Η Αγγέλα Κοκκόλα, η έμπιστη γραμματέας του, μιλάει για τον Ανδρέα Παπανδρέου και για την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ στις 3 Σεπτεμβρίου 1974

Η Αγγέλα Κοκκόλα, η έμπιστη γραμματέας του, μιλάει για τον Ανδρέα Παπανδρέου και για την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ στις 3 Σεπτεμβρίου 1974