ΟΧΙ ΣΙΡΙΑΛ ΓΙ” ΑΥΤΟ ΤΟ ΝΗΣΙ

Ο ι ισχυροί συµβολισµοί που συνοδεύουν το Καστελλόριζο έχουν αναδείξει εδώ και πολλά χρόνια αυτό το ακριτικό νησί σε σηµείο αναφοράς το…

Ο ι ισχυροί συµβολισµοί που συνοδεύουν το Καστελλόριζο έχουν αναδείξει εδώ και πολλά χρόνια αυτό το ακριτικό νησί σε σηµείο αναφοράς του Ελληνισµού. Οι λίγοι ακρίτες που επιµένουν να ζουν σε αυτόν τον άγονο βράχο του Αιγαίου συντηρούν ένα όριο µε πολύ συγκεκριµένο περιεχόµενο. Εκεί ο καθηµερινός κυµατισµός της ελληνικής σηµαίας ισοδυναµεί µε τη συλλογική εθνική βούληση γύρω από την έννοια της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας.