ΟΧΙ ΑΛΛΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Για τα ελληνικά δεδοµένα είναι σχεδόν ενδηµικό φαινόµενο: κάθε φορά που εµφανίζεται µια κλιµατική διαταραχή αλλάζουν οι τιµές των προϊό

Για τα ελληνικά δεδοµένα είναι σχεδόν ενδηµικό φαινόµενο: κάθε φορά που εµφανίζεται µια κλιµατική διαταραχή αλλάζουν οι τιµές των προϊόντων. Π.χ. έχουµε δει πολλές φορές στο παρελθόν ύστερα από µια παροδική κακοκαιρία να εκτινάσσονται οι τιµές ακόµη και στις λαϊκές αγορές. Οπως βεβαίως έχουµε δει να ανεβαίνουν οι τιµές έπειτα από µια… απεργιακή κινητοποίηση, όπως συνέβη µόλις πρόσφατα µε τα υγρά καύσιµα. Πίσω από αυτές τις αιφνίδιες και ατεκµηρίωτες ανατιµήσεις, υπάρχει πάντα το γνωστό παιχνίδι των κερδοσκόπων.