Ουρά οχημάτων πριν από τα διόδια του Ρίου

Ουρά τουλάχιστον τριών χιλιομέτρων σχηματίζουν τα αυτοκίνητα στη Πατρών – Κορίνθου.

Image Ουρά τουλάχιστον τριών χιλιομέτρων σχηματίζουν τα αυτοκίνητα στη Πατρών – Κορίνθου.