ΟΤΑΝ Η Ν.Δ. ΠΡΟΚΑΛΕΙ

Στην πολιτική, η υπερβολή του λόγου έφτασε να είναιαποδεκτή, ιδίως όταν προέρχεται απότην πλευρά της αντιπολίτευσης. Από αυτή την άποψη ο…

Στην πολιτική, η υπερβολή του λόγου έφτασε να είναιαποδεκτή, ιδίως όταν προέρχεται απότην πλευρά της αντιπολίτευσης. Από αυτή την άποψη οι κορόνες θριάµβου που ακούγονται από την αξιωµατική αντιπολίτευση δεν ξενίζουν. Το ίδιο και η θεωρία περί «ολικής επαναφοράς» που εισήγαγε το βράδυ της περασµένης Κυριακής ο αρχηγός της Ν.∆. Για ένα κόµµα το οποίο πριν από έναν χρόνο υπέστη συντριπτική ήττα, η υπερβάλλουσα θριαµβολογία ίσως συνιστά απόπειρα ψυχολογικής υποστήριξης των οπαδών του.