Οι χθεσινές αποφάσεις του Δ.Σ. της ΕΡΤ

Να και κάτι ενδιαφέρον από την ΕΡΤ. Αποφάσισε να δημοσιοποιεί τις αποφάσεις των συνεδριάσεων του Δ.Σ. Βέβαια ναι μεν μας αναφέρει ότι εγκρίθηκαν εκπομπές, αλλά δεν ανακοινώνει ακόμη ποιές, παρότι οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται. Μας λέει ότι ενεργοποιείται η ίνα με το ΕΔΕΤ, αλλά δεν μας εξηγεί που θα χρησιμεύσει και ποιοι ευθύνονται για την κωλυσιεργία. […]

Να και κάτι ενδιαφέρον από την ΕΡΤ. Αποφάσισε να δημοσιοποιεί τις αποφάσεις των συνεδριάσεων του Δ.Σ. Βέβαια ναι μεν μας αναφέρει ότι εγκρίθηκαν εκπομπές, αλλά δεν ανακοινώνει ακόμη ποιές, παρότι οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται. Μας λέει ότι ενεργοποιείται η ίνα με το ΕΔΕΤ, αλλά δεν μας εξηγεί που θα χρησιμεύσει και ποιοι ευθύνονται για την κωλυσιεργία. Όσο για τα οικονομικά θα βοηθούσε και κανένα νούμερο, πέρα από τα γενικόλογα. Ας όψεται. Είναι μια καλή αρχή…

To Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΡΤ κατά τη συνεδρίαση της Τρίτης 31.8.2010, συζήτησε και αποφάσισε τα ακόλουθα:

  1. Την ενεργοποίηση της οπτικής ίνας με την οποία η ΕΡΤ, διασυνδεδεμένη με τις εγκαταστάσεις του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας, θα προσφέρει στην εκπαιδευτική και ακαδημαϊκή κοινότητα, χωρίς κανένα επιπλέον κόστος, τη δυνατότητα απευθείας σύνδεσης και πρόσβασης σε γεγονότα και εξελίξεις δημόσιου χαρακτήρα. Αξίζει να σημειωθεί ότι η οπτική ίνα παρέμενε ανενεργή , παρά το γεγονός ότι η σχετική επένδυση από την πολιτεία είχε ολοκληρωθεί το 2008.
  2. την έγκριση ψυχαγωγικών και επιμορφωτικών τηλεοπτικών προγραμμάτων.

Επίσης, κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου συζητήθηκαν και αποφασίστηκαν οι κατευθυντήριες γραμμές του προϋπολογισμού της περιόδου 1.1.2011-31.12.2011. Σύμφωνα με αυτές:

– οι δαπάνες μισθοδοσίας, λαμβανομένου υπόψη του γενικότερου οικονομικού περιβάλλοντος, θα παραμείνουν σταθερές (οι εντός της δημοσιονομικής πολιτικής της χώρας αυξήσεις στο προσωπικό προβλέπεται να ισοσκελιστούν από τη μείωση των δαπανών μισθοδοσίας λόγω των συνταξιοδοτήσεων μονίμου προσωπικού).

– οι δαπάνες για την παραγωγή και προμήθεια τηλεοπτικού προγράμματος προβλέπονται μειωμένες, λόγω κυρίως της απουσίας μεγάλων αθλητικών και άλλων γεγονότων που συνεπάγονται υψηλό κόστος. Αξίζει ιδιαίτερης μνείας το γεγονός, πως αποφασίστηκε η ενίσχυση του προϋπολογισμού για την προμήθεια και ανάθεση τηλεοπτικών προγραμμάτων μυθοπλασίας.

Στη διαμόρφωση των κατευθυντήριων γραμμών το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε υπόψη του την προβλεπόμενη πτωτική τάση των διαφημιστικών εσόδων της ΕΡΤ, δεδομένου ότι το 2011 δεν διοργανώνονται μεγάλα αθλητικά ή άλλα γεγονότα.

Πέραν αυτών, αποφασίστηκε η δημιουργία αποθεματικού προκειμένου να καλυφθούν οι προβλεπόμενες αυξημένες δαπάνες προγράμματος το 2012, λόγω των μεταδόσεων των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου και των αγώνων του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου (EURO 2012) αλλά και να αποπληρωθεί σταδιακά το σωρευμένο χρέος της ΕΡΤ, ύψους 110 εκατομμυρίων ευρώ.