Οι φίλοι προσθέτουν 4 χρόνια ζωής

Αμερικανοί ερευνητές υπολόγισαν «πόσο ακριβώς» καλό μάς κάνει η πλούσια κοινωνική ζωή: όσοι έχουν πολλούς στενούς φίλους και τους βλέ

Αμερικανοί ερευνητές υπολόγισαν «πόσο ακριβώς» καλό μάς κάνει η πλούσια κοινωνική ζωή: όσοι έχουν πολλούς στενούς φίλους και τους βλέπουν συχνά, ζουν κατά μέσον όρο τέσσερα χρόνια παραπάνω από τους μοναχικούς αν θρώπους. Και όχι μόνον αυτό. Οσοι δεν εντάσσονται σε ένα ισχυρό κοινωνικό δίκτυο, με μακροχρόνιες φιλίες αλλά και με αγαπημένα πρόσωπα από το συγγενικό τους περιβάλλον, έχουν δείκτη θνησιμότητας εξίσου υψηλό με εκείνο των… αλκοολικών.