Οι πιο αποτυχημένοι παιδότοποι όλων των εποχών

23. Άυγούστου 2010 – 14:38

Οι παιδότοποι θα έπρεπε να είναι ασφαλείς χώροι διασκέ

23. Άυγούστου 2010 – 14:38

Οι παιδότοποι θα έπρεπε να είναι ασφαλείς χώροι διασκέδασης για τα παιδιά. Οι παρακάτω φωτογραφίες, ωστόσο, δείχνουν μια μάλλον ανησυχητική πλευρά τους.