Οι πίνακες για όλα τα τμήματα ΑΕΙ- ΤΕΙ

Ανοδική πορεία είχαν οι βάσεις στα 3/5 των σχολών ΑΕΙ και ΤΕΙ. Για πρώτη φορά έπειτα από οκτώ χρόνια κατέβηκε ο πήχυς για την εισαγωγή στα π…

Ανοδική πορεία είχαν οι βάσεις στα 3/5 των σχολών ΑΕΙ και ΤΕΙ. Για πρώτη φορά έπειτα από οκτώ χρόνια κατέβηκε ο πήχυς για την εισαγωγή στα παιδαγωγικά τμήματα. Διαφορετικές πορείες είχαν περιζήτητες σχολές, αφού οι πολυτεχνικές σημείωσαν κάμψη, ενώ οι νομικές ανέβηκαν. Οι υποψήφιοι επέλεξαν και φέτος σχολές με κριτήριο την επαγγελματική αποκατάσταση, αλλά και την πόλη όπου εδρεύουν, αφού διαπιστώνεται απροθυμία μετακίνησης μακριά από τον τόπο κατοικίας τους. Κενές, πάντως, έμειναν 4.