Οι νέες μορφές των ΜΜΕ και η αναζήτηση μιας ευρωπαϊκής πολιτικής παιδείας, της Χ. Πουλίδου

Στις μέρες μας τα ΜΜΕ και η νέα μορφή των ΜΜΕ -τα «κοινωνικά δίκτυα»- διαχέουν έναν μεγάλο όγκο πληροφοριών, αυτή η υπερπροσφορά όμως συνισ…

Στις μέρες μας τα ΜΜΕ και η νέα μορφή των ΜΜΕ -τα «κοινωνικά δίκτυα»- διαχέουν έναν μεγάλο όγκο πληροφοριών, αυτή η υπερπροσφορά όμως συνιστά ενημέρωση;

Της Χ. Πουλίδου στην Αυγή της 21/9/2010