Οι κωφοί μπορούν να αποκτήσουν καλύτερη όραση, υποστηρίζει έρευνα

31. Οκτωβρίου 2010 – 11:48

Άνθρωποι κωφοί από τη γέννα μπορούν να επανακαθορίσουν…

31. Οκτωβρίου 2010 – 11:48

Άνθρωποι κωφοί από τη γέννα μπορούν να επανακαθορίσουν τη λειτουργία της περιοχής του εγκεφάλου που είναι υπεύθυνη για την ακοή ώστε να ενισχύσουν την όρασή τους, υποστηρίζει μελέτη.

Η βελτιωμένη περιφερειακή όραση που παρατηρείται συχνά σε κωφούς ανθρώπους μπορεί να προκύψει από την εγκεφαλική εκείνη περιοχή που κανονικά διαχειρίζεται την περιφερειακή ακοή.

διαβάστε περισσότερα