Οι "Ιππείς" στο θέατρο Πέτρας

“ΙΠΠΕΙΣ”του Αριστοφάνη
•    Τετάρτη 1 Σεπτεμβρίου Θέατρο Πέτρας – Πετρούπολη …

“ΙΠΠΕΙΣ”
του Αριστοφάνη

•    Τετάρτη 1 Σεπτεμβρίου Θέατρο Πέτρας – Πετρούπολη

Οι "Ιππείς" στο θέατρο Πέτρας

“ΙΠΠΕΙΣ”του Αριστοφάνη
•    Τετάρτη 1 Σεπτεμβρίου Θέατρο Πέτρας – Πετρούπολη …

“ΙΠΠΕΙΣ”
του Αριστοφάνη

•    Τετάρτη 1 Σεπτεμβρίου Θέατρο Πέτρας – Πετρούπολη