Οι ελληνικές τράπεζες επηρεάζουν τη Σερβία

28. Άυγούστου 2010 – 10:16

«Αυτό που είναι σαφές σε όλη την Ευρώπη και θα πρέπει να…

28. Άυγούστου 2010 – 10:16

«Αυτό που είναι σαφές σε όλη την Ευρώπη και θα πρέπει να γίνει σαφές και στους Σέρβους, είναι ότι τα ελληνικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα», αναφέρει ανυπόγραφο σχόλιο στην εφημερίδα DANAS με τίτλο «Ελληνικές τράπεζες».

Ο συντάκτης αναφέρει ότι «σύμφωνα με οικονομικούς αναλυτές, οι ελληνικές τράπεζες αναμένεται να σημειώσουν πτώση κερδών της τάξης του 60%, στοιχείο που με τη σειρά του αποτελεί δείκτη ότι η οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα δε διορθώνεται με την απαιτούμενη ταχύτητα», ενώ προσθέτει:

διαβάστε περισσότερα