Οι ειδικοί συμβουλεύουν

Είμαι εργαζόμενη εκπαιδευτικός, διορισμένη τον Σεπτέμβριο του 1985. Είχα επίσης εργαστεί ως αναπληρώτρια σε σχολεία πριν από το 1985 για 13 μ

Είμαι εργαζόμενη εκπαιδευτικός, διορισμένη τον Σεπτέμβριο του 1985. Είχα επίσης εργαστεί ως αναπληρώτρια σε σχολεία πριν από το 1985 για 13 μήνες. Σήμερα είμαι 53 ετών και μητέρα τέκνου 15 ετών. Εχω δικαίωμα συνταξιοδότησης αυτή τη στιγμή; Πόσο θα είναι το ποσόν της σύνταξης (σημερινές μηνιαίες αποδοχές 1.450 ευρώ); Ως έχουσα συντάξιμη υπηρεσία 25 ετών, ανήλικο παιδί και συμπληρωμένο το 50ό έτος ηλικίας σας, έχετε θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα και μπορείτε να συνταξιοδοτηθείτε τώρα, αλλά και να παραμείνετε στην υπηρεσία σας χωρίς να σας θίξουν οι επερχόμενες αλλαγές στο συνταξιοδοτικό των δημοσίων υπαλλήλων με βάση τα όσα ορίζονται στον Ν.