Οι ειδικοί συμβουλεύουν

Είμαι 49 ετών και εργάζομαι ως δασκάλα διορισμένη στο Δημόσιο από τον Δεκέμβριο του 1983. Εχω άλλα δύο αναγνωρισμένα χρόνια από το 1980 ως ανα

Είμαι 49 ετών και εργάζομαι ως δασκάλα διορισμένη στο Δημόσιο από τον Δεκέμβριο του 1983. Εχω άλλα δύο αναγνωρισμένα χρόνια από το 1980 ως αναπληρώτρια και σε ιδιωτικό. Εχω 3 παιδιά και έχω θεμελιώσει εδώ και 9 χρόνια 20ετία χωρίς όριο ηλικίας. Με τον νέο νόμο μπορώ να βγω οποτεδήποτε στη σύνταξη; Και με ποιον τρόπο θα υπολογιστεί η σύνταξή μου; Εχετε θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα ως τρίτεκνη μητέρα. Το δικαίωμα αυτό μπορείτε να το ασκήσετε οποτεδήποτε στο μέλλον, χωρίς …