Οι ειδικοί συμβουλεύουν

Είμαι πολιτικός μηχανικός (ΤΕΕ, ΤΣΜΕΔΕ) και εργάζομαι ως μηχανικός από το 2000. Τα προηγούμενα χρόνια είχα περίπου 400 ημερομίσθια στο ΙΚΑ. Θ

Είμαι πολιτικός μηχανικός (ΤΕΕ, ΤΣΜΕΔΕ) και εργάζομαι ως μηχανικός από το 2000. Τα προηγούμενα χρόνια είχα περίπου 400 ημερομίσθια στο ΙΚΑ. Θα ήθελα να μου απαντήσετε αν τα ημερομίσθια αυτά του ΙΚΑ αναγνωρίζονται από το ΤΣΜΕΔΕ. Επίσης έχω υπηρετήσει στην Αεροπορία για 21 μήνες. Θα ήθελα επίσης να μου απαντήσετε αν μπορώ να εξαγοράσω τα χρόνια αυτά της στράτευσης. Και τα χρόνια ασφάλισής σας στο ΙΚΑ αναγνωρίζονται από το ΤΣΜΕΔΕ (τώρα ΕΤΑΑ) με βάση τις αρχές της διαδοχικής ασφάλισης και τον χρόνο της στρατιωτικής σας υπηρεσίας θα μπορέσετε να αναγνωρίσετε με εξαγορά.