Οι δροµείς της σκέψης

Μεγάλα ονόµατα της τέχνης και των γραµµάτων και σύγχρονη τεχνολογία έδωσαν το σύνθηµα εκκίνησης του πρώτου πολιτιστικού Μαραθωνίου – δ…

Μεγάλα ονόµατα της τέχνης και των γραµµάτων και σύγχρονη τεχνολογία έδωσαν το σύνθηµα εκκίνησης του πρώτου πολιτιστικού Μαραθωνίου – διάρκειας 10 ωρών – µε φόντο τον Παρθενώνα.