Οι δάφνες του 2004 μαραίνονται στα ερείπια του 2010

Εξι χρόνια μετά τους Ολυμπιακούς της Αθήνας, πολλές από τις αθλητικές εγκαταστάσεις παραμένουν κλειστές και εγκαταλειμμένες.

Εξι χρόνια μετά τους Ολυμπιακούς της Αθήνας, πολλές από τις αθλητικές εγκαταστάσεις παραμένουν κλειστές και εγκαταλειμμένες.