Οι αρχαίοι έλληνες φοιτητές!

Στις 16 του περασµένου Οκτωβρίου, η εκπαιδευτική επιθεώρησητων βρετανικών «Times» δηµοσίευσε ένα άρθρο που είχε τίτλο: «Οι αρχαίοι έλληνες…

Στις 16 του περασµένου Οκτωβρίου, η εκπαιδευτική επιθεώρησητων βρετανικών «Times» δηµοσίευσε ένα άρθρο που είχε τίτλο: «Οι αρχαίοι έλληνες φοιτητές… και δεν µιλάµε για τον Πλάτωνα!»