[ ΞΕΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ] Μηχανισµός στήριξης για Ιρλανδία, Πορτογαλία

ΣτιΣ ΑΡχΕΣ αυτού του χρόνου, οι ιλιγγιώδεις αποδόσεις στο χρέος των χωρών της ευρωζώνης αποσταθεροποίησαν το κοινό νόµισµα. Η δηµιουργία…

ΣτιΣ ΑΡχΕΣ αυτού του χρόνου, οι ιλιγγιώδεις αποδόσεις στο χρέος των χωρών της ευρωζώνης αποσταθεροποίησαν το κοινό νόµισµα. Η δηµιουργία ενός Ευρωπαϊκού Ταµείου Οικονοµικής Σταθερότητας (EFSF) 750 δισ. ευρώ είχε σκοπό την αντιµετώπιση αυτού του προβλήµατος. Οµως, οι αποδόσεις στο ιρλανδικό και το πορτογαλικό χρέος έφτασαν στα υψηλότερα επίπεδα από τη δηµιουργία του ευρώ το 1999. Το σχέδιο σωτηρίας της ιρλανδικής κυβέρνησης για τις τράπεζές της εκτόξευσε το έλλειµµα της χώρας στο 32%.