[ ΞΕΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ] Μετά τον κατακλυσµό

ΤΡΕΙΣ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ αφότου οι καταστροφικές πληµµύρες άρχισαν να πλήττουν το Πακιστάν, οι δωρεές αυξάνονται. Πρόκειται για την κατάλληλη απ…

ΤΡΕΙΣ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ αφότου οι καταστροφικές πληµµύρες άρχισαν να πλήττουν το Πακιστάν, οι δωρεές αυξάνονται. Πρόκειται για την κατάλληλη απάντηση σ’ αυτή την καταστροφή. Η ανάγκη για βοήθεια είναι αναµφισβήτητη. Αυτό που κυρίως επείγει είναι να προληφθούν οι θάνατοι µεταξύ των αστέγων. Οι νεκροί µεταξύ των αστέγων µπορεί να είναι πολύ περισσότεροι από τους 1.600 νεκρούς λόγω των πληµµυρών. Το Ισλαµαµπάντ έχει δηλώσει πως η ανοικοδόµηση ενδέχεται να κοστίσει 12 δισεκατοµµύρια ευρώ.