[ ΞΕΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ] Η κρίση τονώνει την ευρωπαϊκή στρατιωτική συνεργασία

Η ΚΟΙΝΗ Ευρωπαϊκή Αµυνα είδε πολιτικά το φως το 1998, όταν ο Τόνι Μπλερ ήρε το παραδοσιακό βρετανικό βέτο σε µια συνάντηση που είχε µε τον Ζακ Σιράκ. Παρά ταύτα, ύστερα από 12 χρόνια η ευρωπαϊκή στρατιωτική συνεργασία βρίσκεται ακόµη σε εµβρυακό στάδιο, θύµα πολιτικών και εθνικών συµφερόντων. Παραδόξως, η οικονοµική κρίση µοιάζει τώρα ικανή να δώσει στη συνεργασία αυτή την ώθηση που η πολιτική δεν κατάφερε να δώσει. Οι περικοπές που γίνονται την περίοδο των ισχνών αγελάδων δηµιουργούν την ανάγκη να συγχωνευτούν πόροι και υποδοµές.

You May Also Like

More From Author