Ν. Παππάς: Η Ελλάδα θα ξεπεράσει πολλές ευρωπαϊκές χώρες στα νέα δίκτυα επικοινωνίων

Θα καλύψουμε το χαμένο έδαφος που μας χωρίζει μέχρι σήμερα από τις υπόλοιπες ανεπτυγμένες χώρες στο τομέα αυτό, τόνισε ο κ. Παππάς.