Νομοθετική ρύθμιση για τις καθυστερήσεις στα μεγάλα έργα

Νομοθετική ρύθμιση για την αντιμετώπιση καθυστερήσεων που προκύπτουν στα μεγάλα έργα λόγω απαλλοτριώσεων και αρχαιολογικών εργασιών π

Image Νομοθετική ρύθμιση για την αντιμετώπιση καθυστερήσεων που προκύπτουν στα μεγάλα έργα λόγω απαλλοτριώσεων και αρχαιολογικών εργασιών προωθεί η κυβέρνηση.