ΝΑ ΣΤΗΡΙΞΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΥΣ

Από το σημερινό οικονομικό ρεπορτάζ των «ΝΕΩΝ» (σελίδες 47- 49) αναδεικνύεται μια ζοφερή προοπτική για το μέλλον της ελληνικής οικονομίας:

Από το σημερινό οικονομικό ρεπορτάζ των «ΝΕΩΝ» (σελίδες 47- 49) αναδεικνύεται μια ζοφερή προοπτική για το μέλλον της ελληνικής οικονομίας: σταδιακά οι μικρές επιχειρήσεις σβήνουν από τον χάρτη. Οι μικρομεσαίοι στην Ελλάδα αποτελούν το 96% του συνόλου των επιχειρήσεων και καλύπτουν το 58% της απασχόλησης. Αποτελούν δηλαδή ένα ισχυρό παραγωγικό και εμπορικό δίκτυο που δεν έχει μόνο οικονομικά χαρακτηριστικά αλλά και κοινωνικά.