Ναι στην περαίωση, με 16 επισημάνσεις, λέει το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών

Θετική είναι η αποτίμηση από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών σχετικά με τις εξαγγελίες για περαίωση ανέλεγκτων φορολογικών υποθέσ

Θετική είναι η αποτίμηση από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών σχετικά με τις εξαγγελίες για περαίωση ανέλεγκτων φορολογικών υποθέσεων παρελθόντων ετών. Το Επιμελητήριο ωστόσο εκτιμά ότι για την επίτευξη των στόχων της κυβέρνησης και για τη μεγαλύτερη ανταπόκριση των επαγγελματιών στη νέα περαίωση πρέπει να εξεταστούν τα ακόλουθα 16 σημεία:
1. Να μην υπάρχει περιορισμός, λόγω τζίρου, στους υπό ένταξη φορολογούμενους.
2. Να θεωρηθούν περαιωθείσες οι επιχειρήσεις με Α’ κατηγορίας βιβλία, εφόσον ΦΠΑ και ΕΙΣΟΔΗΜΑ υπολογιζόταν τεκμαρτά, ή να υπάρχει ένα ελάχιστο ποσό για κάθε έτος.