Νίκος Θέμελης: Ο κρυμμένος Έλληνας, του Γιώργη Γιατρομανωλάκη

24. Άυγούστου 2011 – 8:34

Κανένας συγγραφέας μας, εξ όσων γνωρίζω, δεν ξεκίνησε το…

24. Άυγούστου 2011 – 8:34

Κανένας συγγραφέας μας, εξ όσων γνωρίζω, δεν ξεκίνησε το έργο του τόσο αργά, όπως ο Νίκος Θέμελης (Η Αναζήτηση κυκλοφορεί όταν ο Νίκος είναι ήδη 51), κανένας δεν παρήγαγε μέσα σε τόσο λίγο συγγραφικό χρόνο (ένδεκα πάνω κάτω χρόνια) τόσο ρωμαλέα και γοητευτικά πεζογραφήματα, κανένας δεν κέρδισε τόσο γρήγορα τον δίκαιο έπαινο της κριτικής και, κυρίως, κανένας δεν αγαπήθηκε τόσο πολύ από το ευρύ αναγνωστικό κοινό όπως εκείνος.

διαβάστε περισσότερα