Νέο δελτίο στις τιμές φαρμάκων από το Σεπτέμβριο

Νέο δελτίο τιμών θα ισχύσει από την 1η Σεπτεμβρίου για τα φάρμακα και θα αφορά στην ανατιμολόγηση του συνόλου των φαρμακευτικών σκευασμά

Νέο δελτίο τιμών θα ισχύσει από την 1η Σεπτεμβρίου για τα φάρμακα και θα αφορά στην ανατιμολόγηση του συνόλου των φαρμακευτικών σκευασμάτων που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά.