Νέες online εφαρμογές στην ανανεωμένη η ιστοσελίδα της ΓΣΕΕ

Το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων της ΓΣΕΕ (ΚΕ.Π.Ε.Α.) προχώρησε σε αναβάθμιση της ιστοσελίδας του www.kepea.gr προσθέτοντας νέες online εφαρμογές, δίνοντας την δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να υπολογίζουν μόνοι τους την αποζημείωση τους, τα δώρα εορτών και την άδεια τους.
Οι χρήστες της νέας ιστοσελίδας μπορούν, επίσης,