Νέες ανάγκες στο εμπόριο

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαπίστωσε τα κενά και τις ανάγκες που έχουν προκύψει στο ε…

Photo for this article

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαπίστωσε τα κενά και τις ανάγκες που έχουν προκύψει στο εμπόριο:

– Χρειάζεται νέα νομοθεσία για τη βελτίωση της διαφάνειας στην αγορά τροφίμων