Νέα σαρωτική λαίλαπα το 2011

Νέα σαρωτική λαίλαπα το 2011
Η κυβέρνηση συμφώνησε για την ακόμα μεγαλύτερη χειροτέρε

Νέα σαρωτική λαίλαπα το 2011

Η κυβέρνηση συμφώνησε για την ακόμα μεγαλύτερη χειροτέρευση των όρων συνταξιοδότησης και του ύψους των συντάξεων